Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Κυκλοφορία τῆς Ἀνεμώνης - KS Anemone releaseἊν σταθεῖς καταμεσῆς τοῦ κάμπου, στὸ χωριό, θὰ δεῖς ἕνα μακρὺ πέπλο ἀπὸ ἀγκελάμια νὰ ἀρμενίζουν μὲ τὸν καλοκαιριάτικο ἀπογευματινὸ ἀέρα, πέρα δῶθε – ἕνα χρυσοκίτρινο πέλαγο, συνώνυμο τῆς πιὸ γλυκιᾶς παιδικῆς μας θύμησης. Τότε ποὺ ὅλα ἦταν μόνο εἰκόνες. Ἕνα μπλοκάκι μὲ γραμμές, μιὰ μικρὴ σβήστρα κι ἕνα μολύβι στὴ μεταλικὴ κασετίνα, εἶναι ὅλα ὅσα χρειάζεσαι γιὰ δώσεις μορφή στὶς ἀναμνήσεις.
Ἡ Ἀνεμώνη –τὸ χωριὸ ἦταν γεμᾶτο τὴν ἄνοιξη– εἶναι μιὰ εὐωδιαστὴ προσπάθεια νὰ ταιριάξουμε τὶς γραμμὲς ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις τοῦ χωριοῦ, τῆς πιὸ εὐαίσθητης καὶ ἐνδιαφέρουσας σελίδας στὴν παιδικὴ ἀνεμελιά. Καμπύλες γεμάτες ἀρώματα κι εὐωδιά!
Δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω τίποτα γιὰ τὴ χρήση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας. Τὸ ἀφήνω στὸν καθένα χωριστά, νὰ βρεῖ τὶ τοῦ θυμίζει ἀπὸ τὴ δική του πραγματικότητα τῆς ζωῆς.
Σχεδιάσθηκε σὲ τέσσερα βάρη –Thin, Light, Regular καὶ Bold–, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέκυψαν τὰ ἀντίστοιχα πλάγια (slanted) καὶ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 450 ζευγάρια συμπλεγμάτων.


If you stand in the middle of the valley, in the village, you see a long veil of dry grass “sailing” in the summer afternoon wind, back and forth – a golden sea, a synonym of our sweetest childhood memories. The time that everything was just pictures. A lined notepad, a small eraser and a pencil in the metal casket, are just everything you need to format these memories.
The Anemone –the village was crowded in the spring– is a fragrant try to match the lines of our memories in the village, the most sensitive and interesting page on child insouciance. Curves full of perfumes and fragrance!
I can’t say anything about the use of this family. I leave it to each individual to find what reminds him of his own reality of life.
Designed in four weights –Thin, Light, Regular and Bold– and their slanted versions (italics) as well. KS Anemone includes more than 450 pairs of ligatures, upper and lower case.Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

KS AnemoneKS Ἀνεμώνη

Μιὰ καινούργια ἰδἐα ποὺ γεννἠθηκε καὶ «φασκιώθηκε» στὴν Κρἠτη, φέτος τὸ καλοκαίρι. Αὔγουστος, 2015.

KS Anemone

Α new font was born in Crete, August, 2015!

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

KS Politeia


Μέσα στὴν κρίση δὲν μοῦ ἔμεινε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ κάνω ληστείες σὲ ἀποθῆκες ὀνείρων καὶ ἐλπίδας…
π. Χαράλαμπος Λίβυος Παπαδόπουλος

During the crisis I got nothing left, but to steal dream and hope warehouses
f. Livyos Papadopoulos

KS Politeia Regular and Semibold
https://www.facebook.com/xaralampos.papadopoulos.90?fref=nf&pnref=story

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

KS Politeia ligatures


KS Politeia


KS Politeia


KS Πολιτεία

 


Ἡ λέξη «Πολιτεία» ἔχει τὶς ρίζες της στὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη «Πόλις» («πόλη-κράτος»). Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη μὲ διάφορες ἔννοιες, ὅπως «τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες» ἢ «τῆς μορφῆς διακυβέρνησης ἑνὸς τόπου».
Ἡ KS Politeia διαπραγματεύεται μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ μέτρο. Περιέχει κάποιες μικρές, σημαντικὲς λεπτομέρειες ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὸ μετριασμὸ τῆς αὐστηρῆς γεωμετρίας. Περιέχει μιὰ σειρὰ ἀπὸ κεφαλαία, κυρίως, συμπλέγματα καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ τίτλους καὶ κείμενο. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ καὶ κυριλλικό.


KS Politeia
 
The word “Politeia” has its roots in ancient Greek and is derived from the word “Polis” (“city-state”). Used by Plato and Aristotle with various meanings such as “the rights of citizens” or “the form of government of a place”.
KS Politeia converses with simplicity and moderation. It contains some small, significant details designed to mitigate the strict geometry. It is suitable for titles and text, and contains a number of ligatures, mostly in capitals.  Supports greek polytonic, latin and cyrillic text.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

KS Thesis: Κάποιες θέσεις γιὰ τὴ νέα γραμματοσειρὰ τῆς Ἀναγραφῆς


Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φώτης Κόντογλου, Γιῶργος Σεφέρης, Μάρκ Τουέϊν, Ἄννα Ἀχμάτοβα, Μηνᾶς Δημάκης. Ἡ Ἱστορία, ἡ Πίστη, ἡ Ζωή, μὲ ἐλπίδα ἢ καὶ χωρίς.
Παραμυθία μὲ ἀρχὴ καὶ τέλος, μὲ ξόμπλια καὶ ἀρώματα, μὲ τριγμοὺς κι ἀπελπισία… Μᾶς ἀρέσει νὰ ἀγαπᾶμε αὐτοὺς μᾶς λένε τὴν ἀλήθεια μὲ παραβολές. Παραβολικὲς ἀλήθειες σὲ μιὰ σκληρὴ μὰ ὄμορφη ζωή. Ποὺ ἑνίοτε στολίζεται, γιὰ νὰ μᾶς πεῖ αὐτὸ ποὺ θέλει, μὲ ροῦχο γιορτινό, σχολιανό.
Κείμενα παραβολικά καὶ ἀντικείμενα ἀπέναντι σὲ μιὰ σκληρὴ μὰ ὄμορφη πραγματικότητα. Αὐτὸ θέλουμε, αὐτὸ ἐπιχειροῦμε νὰ ἀφήσουμε σὰν ἴχνος στὸ ἀπέραντο.
Ἡ KS Thesis ξεκίνησε σὰ μιὰ ὑπόσχεση ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐκπληρωθεῖ. Ὅταν πρωτοσχεδίασα τὴ Μπουλετέ, ὑποσχέθηκα πὼς θὰ ἀκολουθοῦσε μιὰ ἐκδοχή της πιὸ κοντὰ στὸ πρωτότυπο, σὲ κάποιον κοντινὸ ἢ μακρινὸ μέλλοντα. Σκέφτηκα πὼς θὰ ἦταν ἰδανικὸ νὰ χωρέσουν κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια «σκέπη» ὅλες αὐτὲς οἱ μορφές. Μιὰ «θέση» καὶ γιὰ τὸν Στρατηγό, καὶ τὀν Ἀλέξανδρο, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἄννα…

Ἡ «Θέσις» εἶναι μιὰ εντελώς διαφορετικὴ προσπάθεια. Τὸ πρωτότυπο κείμενο ἀκολουθεῖται πολύ πιστότερα, ὅμως ἐκ τῶν πραγμάτων, ἔγιναν τροποποιήσεις γιὰ νὰ κάνουν τὸ κείμενο κατάλληλο γιὰ ἀνάγνωση καὶ τυπογραφικὴ χρήση. Τὸ πρωτότυπο Εὐαγγελιστάριο φυλάσσεται στὸ Μουσεῖο Λογοτεχνίας, στὸ Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας, καὶ χρονολογεῖται κυρίως κατὰ τὸν 14 αἰώνα.

Ὁ συγκεκριμένος τύπος γραφῆς Μπουλετὲ εἶναι ἐξαιρετικὰ καθαρὸς καὶ διαθέτει ἁρμονία στὴ γεωμετρία τῶν χαρακτήρων, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀκριβὴς κατὰ τὴν ἐπανάληψή. Τὸ γράμμα εἶναι σχετικὰ ἰσόπαχο, μὲ τὶς ἀπαραίτητες ἀπολήξεις στὸ σταμάτημα ἢ τὴν ἀλλαγὴ κατεύθυνσης τῆς πένας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχει μεγάλη καλλιτεχνικὴ καὶ αἰσθητική ἀξία εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ βυζαντινὸς καλλιγράφος χειρίζεται τὴν πολυπλοκότητα τοῦ κειμένου. Οἱ χαρακτῆρες χρησιμοποιοῦνται σὲ μιὰ εὑρεία μορφολογικὴ κλίμακα ἀνάλογα μὲ τὰ γράμματα ποὺ προηγοῦνται ἢ ἀκολουθοῦν, δίνοντας ἔτσι στό κείμενο μιὰ εἰκόνα ζωντανὴς «κίνησης». Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου γραφῆς εἶναι ἡ μεγάλη ποικιλία συμπλεγμάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνδιαφέρουσες συντομεύσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ συγκεκριμένες λέξεις.

Ἡ Θέσις εἶναι μιὰ οἰκογένεια χωρὶς πολλὰ παιδιὰ –μιὰ πλάγια ἐκδοχὴ μοναχά, ἐπιπλέον–, ἀλλὰ μὲ πάρα πολλὰ πρόσωπα. Πολυεπίπεδη καὶ πολυπρόσωπη, σχεδιάστηκε μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ γίνει μιὰ «ὑφολογικὴ ὀμπρέλλα» κειμένου. Περιλαμβάνει κεφαλαία καὶ ἀριθμοὺς τὰ ὁποῖα δὲν ὑπῆρχαν στὸ πρωτότυπο χειρόγραφο, καὶ φυσικά, λατινικὰ καὶ κυριλλικὰ ποὺ σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Τεχνικὰ
Τὰ χαρακτηριστικὰ OpenType δίνουν τὴ δυνατότητα στὸν χρήστη νὰ εἰσάγει, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μέσα στὸ κείμενο ἄνω τῶν 1100 συνδυασμῶν γραμμάτων (συμπλεγμάτων), ἀνάλογα μὲ τὸν προγραμματισμὸ ποὺ ἔχει γίνει. Ἔτσι, μπορεῖ νὰ εἰσάγει συνδυασμοὺς δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ ἀκόμα καὶ πέντε χαρακτήρων μὲ τὴ μορφὴ συμπλέγματος, γεγονὸς ποὺ δίνει στὸ κείμενο μιὰ ἔντονη καλλιγραφικὴ ὑφὴ καὶ ἄρωμα. Δίνεται, ἔτσι, ἡ δυνατότητα εἰσαγωγῆς πολλαπλῶν τύπων τοῦ ἰδίου χαρακτῆρα, χαρίζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μιὰ ἀπαράμιλλη τυπογραφικὴ αἰσθητική.

Τὰ περισσότερα προγράμματα ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ χαρακτηριστικὰ OpenType, δίνουν στὸ χρήστη τὴ δυνατότητα νὰ ἐλέγξει κατὰ βούληση τὴ χρήση αὐτῶν τῶν συνδυασμῶν. Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ ἡ δυνατότητα προσωποποιημένης κωδικοποίησης τῶν συμπλεγμάτων, ἔτσι ὥστε ὁ χρήστης νὰ ἐπιλέγει ὁ ἴδιος, μετὰ ἀπὸ προσωπικὴ χρήση καὶ μελέτη, ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ καὶ ποιὰ ὄχι.

Οἱ παραπάνω δυνατότητες ὑποστηρίζονται –μεταξὺ ἄλλων– ἀπὸ τὰ προγράμματα σελιδοποίησης InDesign καὶ QuarkXPress, τὰ προγράμματα σχεδίασης Illustrator καὶ CorelDraw! καὶ φυσικὰ τὸ Microsoft Word, μετὰ καὶ τὴν ἔκδοση 2010.

Ἡ KS Thesis κυκλοφορεῖ τὸν Ἰούνιο.

Θὰ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ μονοτονικὸ καὶ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ λατινικὸ καὶ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴ γραμματοσειρὰ διακοσμητικῶν σχεδίων KS Deco.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

KS Thesis is growing

Ἡ Θέσις ἐπεκτείνεται


Ἡ γραμματοσειρὰ Θέσις ἀπέκτησε μόλις μιὰ πλήρη σειρὰ κεφαλαίων γραμμάτων τὰ ὁποῖα σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν στὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ χειρογράφου Εὐαγγελιστάριου. Ἀκολουθήθηκε πιστὰ τὸ ὕφος τοῦ πρωτοτύπου, ἐνῶ θὰ ἐξετασθεῖ ἡ πιθανότητα δημιουργίας κάποιων συμπλεγμάτων.


KS Thesis is growing


The KS Thesis font has recently adopted a full range of capital letters which have been designed from the beginning, since the calligrapher didn't use any in the original text of the manuscript. The style of the original manuscript was strictly followed and the possibility of designing some upercase ligatures will be considered.

KS Thesis ligatures

KS Thesis ligatures


Ἐλάχιστη γεύση ἀπὸ τὰ συμπλέγματα τῆς «Θέσης»: Τετραπλὸς συνδυασμὸς νῦ / θῆτα / ῥῶ / ὦ μέγα.


A little taste of KS Thesis ligatures: A four glyphs combination of nu / theta / rho / omega.

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

KS ThesisKS Thesis
Μιὰ πρώτη προσπάθεια σχεδιασμοῦ τῶν ἑλληνικῶν πεζῶν, μαζὶ μὲ κάποιους ἐναλλακτικοὺς χαρακτῆρες.

First Greek lowercase glyphs with some variants.

KS Amalthea release c

KS Amalthea release b


KS Amalthea release aKS Amalthea
 
Ἡ Ἀμάλθεια εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ μυθολογία ἡ τροφός τοῦ Δία, τὸ διάστημα ποὺ μεγάλωνε κρυμμένος σὲ ἕνα σπήλαιο στὴν Κρήτη (Ἰδαῖο Ἄντρο) γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα του Κρόνο. Ἡ κατσίκα Ἀμάλθεια, τρέφοντας μὲ τὸ γάλα της τὸν μικρὸ Δία, βοήθησε μαζὶ μὲ τὴ Μέλισσα καὶ τοὺς Κουρῆτες στὴ γέννηση καὶ ἀνατροφὴ τοῦ Δία, ποὺ δοξάστηκε ὡς ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς δώδεκα θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου.

Ἡ Ἀμάλθεια εἶμαι μιὰ γραμματοσειρὰ στὴν ὁποία συνυπάρχουν, παράξενα, τὸ παλαιὸ καὶ τὸ καινούργιο. Ἕνα ὑβρίδιο ποὺ περιέχει φολογικὰ χαρακτηριστικὰ βυζαντινοῦ κειμένου ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ καὶ σύγχρονες γεωμετρικές φόρμες ἀπὸ τὴν ἄλλη. Διακριτικὲς γραμμὲς αὐστηρότητας ποὺ περιέχουν ὡστόσο, καλὰ κρυμμένη, τὴν ποίηση καὶ τὸ ἄρωμα τῶν παλαιῶν καλλιγραφικῶν χειρογράφων. Μιὰ γραμματοσειρὰ κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε χρήση κειμένου.
Περιέχει μιὰ μικρὴ ἀλλὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα σειρὰ συμπλεγμάτων κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων. Διατίθεται σε 3 βάρη, Regular, Light, SemiBold, μαζὶ μὲ τὰ ἀντίστοιχα πλάγια.


KS Amalthea
The Amalthea is, according to mythology, the nurse of Zeus, during the time he was growing up hiding in a cave in Crete (Ideon Andron) to protect himself from his father Cronus. The goat Amalthea nourishing Zeus, helped along with Melissa and Curetes the birth and upbringing of Zeus, who was glorified as the largest of the twelve gods of Olympus.

Amalthea is a font in which the old and the new coexist, in a strange way. A hybrid style containing textural attributes of byzantine texts on the one hand and modern geometric forms on the other. Discreet minimal lines that embody, well hidden, the poetry and aroma of the old calligraphic manuscripts. A font suitable for general use of text.
Contains a small but very interesting set of lower and upercase ligatures. Available in three weights, Regular, Light, SemiBold, together with the corresponding italics.

KS Thesis

Ἡ νέα γραμματοσειρὰ «Θέσις» τῆς Ἀναγραφῆς εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ βυζαντινὸ χειρόγραφο Εὐαγγελιστάριο (14ος αἰ.) ποὺ φυλάσσεται στὸ Μουσεῖο Λογοτεχνίας, στὸ Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας.

The new Anagrafi “Thesis” font is inspired by a byzantine Evangelistario manuscript (Gospels lectionary, 14th cent.) kept in the Museum of Literature, in Iasi, Romania.

KS Thesis

 
 
KS Thesis

Ὅταν πρὶν χρόνια κυκλοφόρησε ἡ γραμματοσειρὰ Μπουλετέ (Bouletee), εἶχα ὑποσχεθεῖ ἕναν καινούργιο τύπο της στὸ μέλλον, πιὸ κοντὰ στὸ ὕφος καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου. Ἡ KS Bouletee λειτούργησε σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα σχεδιασμοῦ της, κυρίως σὲ περιπτώσεις ποὺ χρειαζόταν μιὰ σοβαρὴ, ἱεροπρεπὴς εἰκόνα κειμένου. Βεβαίως, ἦταν ἀπαραίτητη ἡ προσπάθεια γιὰ ἕνα γράμμα πιὸ στρωτό, ὁμαλὸ καὶ ἁρμονικό, ὥστε νὰ προσεγγίζει καλύτερα τὴ σύγχρονη πραγματικότητα σὲ μορφὴ κειμένου.

Ἡ «Θέσις» εἶναι μιὰ διαφορετικὴ προσπάθεια. Τὸ πρωτότυπο κείμενο ἀκολουθεῖται πολύ πιστότερα, ὅμως ἐκ τῶν πραγμάτων, πρέπει νὰ γίνουν τροποποιήσεις γιὰ νὰ κάνουν τὸ κείμενο κατάλληλο γιὰ ἀνάγνωση καὶ τυπογραφικὴ χρήση. Τὸ πρωτότυπο Εὐαγγελιστάριο φυλάσσεται στὸ Μουσεῖο Λογοτεχνίας, στὸ Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας, καὶ χρονολογεῖται κυρίως κατὰ τὸν 14 αἰώνα.

Ὁ συγκεκριμένος τύπος γραφῆς Μπουλετὲ εἶναι ἐξαιρετικὰ καθαρὸς καὶ διαθέτει ἁρμονία στὴ γεωμετρία τῶν χαρακτήρων, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀκριβὴς κατὰ τὴν ἐπανάληψή. Τὸ γράμμα εἶναι σχετικὰ ἰσόπαχο, μὲ τὶς ἀπαραίτητες ἀπολήξεις στὸ σταμάτημα ἢ τὴν ἀλλαγὴ κατεύθυνσης τῆς πένας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχει μεγάλη καλλιτεχνικὴ καὶ αἰσθητική ἀξία εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ βυζαντινὸς καλλιγράφος χειρίζεται τὴν πολυπλοκότητα τοῦ κειμένου. Οἱ χαρακτῆρες χρησιμοποιοῦνται σὲ μιὰ εὑρεία μορφολογικὴ κλίμακα ἀνάλογα μὲ τὰ γράμματα ποὺ προηγοῦνται ἢ ἀκολουθοῦν, δίνοντας ἔτσι στό κείμενο μιὰ πολὺ ζωντανὴ εἰκόνα. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου γραφῆς εἶναι ἡ μεγάλη ποικιλία συμπλεγμάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνδιαφέρουσες συντομεύσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ συγκεκριμένες λέξεις.

Ἡ γραμματοσειρὰ «Θέσις» θὰ περιλαμβάνει πολλαπλοὺς τύπους ὅμοιων χαρακτήρων, συμπλέγματα γραμμάτων, εἰδικὲς συντομογραφίες, καθὼς καὶ διακοσμητικὰ στολίδια, ὅπως στὴν πρωτότυπη μορφὴ τοῦ βυζαντινοῦ χειρογράφου. Στὸ συγκεκριμένο Εὐαγγελιστάριο δὲν χρησιμοποιοῦνται κεφαλαία στὴν ἀρχὴ κάθε πρότασης. Στὶς ἀρχές τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου ὑπάρχουν κεφαλαιογράμματοι τίτλοι διακοσμητικοῦ χαρακτήρα, ποὺ ἐπειδὴ ὅμως βρίσκονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ ὕφος καὶ τὸ πνεῦμα τῆς γραφῆς, δὲν μποροὺν νὰ χρησιμοποιηθοῦν. Ἔτσι, εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ σχεδιαστοῦν κεφαλαία μὲ βάση τὸ συγκεκριμένο ὕφος. Στὸ τέλος, καὶ μόνο ἂν αὐτό φέρνει κάποιο ἰκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα, θὰ γίνει προσπάθεια σχεδιασμοῦ κυριλλικοῦ καὶ λατινικοῦ κειμένου.

Πρέπει ἐπίσης, νὰ τονίσω πὼς ἡ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα γεωμετρικὴ φόρμα Μπουλετέ δημιουργεῖ μιὰ πρόκληση γιὰ τὸ μέλλον. Τὴν ἀπόπειρα σχεδιασμοῦ μιᾶς σύγχρονης καὶ μοντέρνας γραμματοσειρᾶς κειμένου ποὺ θὰ ἔχει τὶς ἀπαρχές της στὸν 14ο αἰώνα!
 

KS Thesis

Years ago, when KS Bouletee font was released, I promised a new type in the future, closer to the style and spirit of the original text. The KS Bouletee operated according to the data of planning, especially in cases of a serious, solemn image text need. Certainly, it was necessary to design a more smooth and harmonious letter, so as to better fit modern reality in text form.

The “Thesis” is a different project. The original text is followed very closely, but in fact, modifications should be made to make the text suitable for reading and typographic use. The original Evangelistarion (Gospels lectionary) is kept at the Museum of Literature, in Iasi, Romania, and dates mostly during the 14th century.

Bouletee writing style is extremely clean and harmonious in characters geometry. Strokes are in general of equal thickness, with the necessary letter lines’ endings at stopping or changing direction of the pen. But what has great artistic and aesthetic value is the way in which the byzantine calligrapher handle the complexity of the text. Characters are used in a wide morphological range depending on the letters that come before or after giving into the text a very vivid sence. Another feature of this writing style is the great variety of ligatures and the interesting shortcuts used for specific words.

The font “Thesis” will include multiple types of identical characters, ligatures, special abbreviations, as well as decorative ornaments, as in the original form of the byzantine manuscript. Calligrapher does not use any capitals in this Evangelistarion, at the beginning of each sentence.
Capitals are used in the begining of some chapters, but since they are in complete contrast to the general writing style, they can not be used. Thus, I have to design capitals according to the specific style. In the end, and only if we can see good results, will try to design Cyrillic and Latin text.

It should also be stressed that the extremely interesting geometric form of Boulette style is a really challenge for the future: the design of a modern and contemporary text font coming from the 14th century!