Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

KS AmatheaἈμάλθεια
Ἡ Ἀμάλθεια εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ μυθολογία ἡ τροφός τοῦ Δία, τὸ διάστημα ποὺ μεγάλωνε κρυμμένος σὲ ἕνα σπήλαιο στὴν Κρήτη (Ἰδαῖο Ἄντρο) γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα του Κρόνο. Ἡ κατσίκα Ἀμάλθεια, τρέφοντας μὲ τὸ γάλα της τὸν μικρὸ Δία, βοήθησε μαζὶ μὲ τὴ Μέλισσα καὶ τοὺς Κουρῆτες στὴ γέννηση καὶ ἀνατροφὴ τοῦ Δία, ποὺ δοξάστηκε ὡς ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς δώδεκα θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου.Amalthea
The Amalthea is, according to mythology, the nurse of Zeus, during the time he was growing up hiding in a cave in Crete (Ideon Andron) to protect himself from his father Cronus. The goat Amalthea nourishing Zeus, helped along with Melissa and Curetes the birth and upbringing of Zeus, who was glorified as the largest of the twelve gods of Olympus.