Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

KS Vasileios συμπλέγματαΠαραλλαγὲς συμπλεγμάτων στὴ γραμματοσειρὰ KS Vasileios. Ὁλόκληρη ἡ συλλογὴ περιλαμβἀνει περισσότερα ἀπὸ 1200 συμπλέγματα δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ καὶ πέντε χαρακτήρων!

An example of KS Vasileios font ligatures. The whole collection contains more than 1200 ligatures made of two, three, four or even five glyphs!

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

KS Vasileios


Ἡ KS Βασίλειος ἀποτελεῖ μιὰ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχή τῶν λληνικῶν τοῦ Βασιλέως (Grecs du Roi / KS GrequeX) τοῦ 16ου αἰώνα. Σχεδιάζεται μέ μεγαλύτερη ἐλευθερία καὶ δίνεται ἔμφαση στήν χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ποῦ δημιουργεῖ ἡ ἐλαφρά γωνία σχεδιασμοῦ τῶν χαρακτήρων. Λόγῳ τοῦ γεγονὀτος ὅτι οἱ πεζοῖ χαρακτῆρες ἔχουν κλίση 7 μοιρῶν περίπου, δίνεται ἡ ἐντύπωση (ἡμι-) πλάγιου κειμένου τὸ ὁποῖο προσφέρει ἕνα ἀσυνήθιστο καὶ ἰδιαίτερο τυπογραφικὸ χρῶμα στὸ κείμενο.