Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Χρόνια Πολλά!


Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου, σς εὔχομαι ὁλόψυχα, Χρόνια Πολλά! Εχομαι ἡ καινούργια χρονιὰ νὰ σᾶς βρεὑγιεῖς καὶ δυνατοὺς. Ἂς εἶναι οἱ δυσκολίες τοῦ βίου, οἱ εὐκαιρίες καὶ οἱ ὁδοδεῖκτες πρὸς μιὰ πραγματικὴ Κρίση, μιὰ πραγματικὴ ἀναψηλάφιση. Καὶ ἂς γίνει ἡ εὐλογημένη λιτότητα τὸ ἀντίδοτο αὐτῆς τῆς κοινωνίας μπροστά στὴν εἰδωλολατρεία τοῦ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ. Χριστὸς Ἐτέχθη!

Κωνσταντῖνος Φ. Σισκἀκης 

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Κυκλοφορία KS Calliste / Deco / Shadow


Κυκλοφορία τῆς νέας οἰκογένειας ΚαλλίστηςKS Calliste
Στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἡ Καλλιστῶ φέρεται ὡς κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Λυκάονα. Τὸ ὄνομά της προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «Κάλλος», ποὺ σημαίνει ὡραιότης. Καλλίστη εἶναι λοιπόν, ἡ ὡραιοτάτη, ἡ ὀμορφότερη.
Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς Καλλίστης εἶναι ἡ ποιητική της διάθεση. Ἔχει σχεδιαστεῖ χωρὶς αὐστηροὺς κανόνες ὁμοιομορφίας, καὶ μὲ μόνο ἄξονα, τὴν ὀμορφιὰ τοῦ διαφορετικοῦ. Τὸ διακριτικὸ καὶ ἀνάλαφρο παιγνίδισμα στὶς βασικὲς φόρμες τῶν γραμμάτων, ταυτόχρονα μὲ τὴ διαφοροποίηση ἀνάμεσα στοὺς ὄρθιους καὶ τοὺς πλάγιους χαρακτῆρες, τὴν κάνει κατάλληλη γιὰ μιὰ εὐρεῖα τυπογραφικὴ χρήση.
Ἡ γραμματοσειρὰ ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ πραγματικοὺς πλάγιους (Italics) χαρακτῆρες, διαφορετικοὺς δηλαδὴ στὴ φόρμα ἀπὸ τοὺς ὄρθιους (Normal). Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει συμπλέγματα κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων, καὶ προσφέρεται σὲ 4 βάρη – Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.

KS Calliste Deco
Ὅλοι οἱ κεφαλαιογράμματοι χαρακτῆρες τῆς Καλλίστης ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκη ἡ KS Calliste Deco. Ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ σύγχρονα αἰσθητικὰ μοτίβα, προερχόμενα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παλαιογραφία. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
Εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλη γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων καὶ διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).

KS Calliste Shadow
Ἡ KS Calliste Shadow (Shd) ἀποτελεῖ μιὰ «τρισδιάστατη» ἐκδοχὴ τῶν κεφαλαίων χαρακτήρων τῆς Καλλίστης. Ἡ διακριτικὴ σκιὰ τῶν γραμμάτων ἐπιτρέπει τὴ χρήση τους ὣς διακοσμητικῶν χαρακτήρων, ἀρχιγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρῆς ἔκτασης τίτλους. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
Διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).


Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀναγραφῆς www.anagrafi.com