Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Κυκλοφορία τῆς Ἀνεμώνης - KS Anemone releaseἊν σταθεῖς καταμεσῆς τοῦ κάμπου, στὸ χωριό, θὰ δεῖς ἕνα μακρὺ πέπλο ἀπὸ ἀγκελάμια νὰ ἀρμενίζουν μὲ τὸν καλοκαιριάτικο ἀπογευματινὸ ἀέρα, πέρα δῶθε – ἕνα χρυσοκίτρινο πέλαγο, συνώνυμο τῆς πιὸ γλυκιᾶς παιδικῆς μας θύμησης. Τότε ποὺ ὅλα ἦταν μόνο εἰκόνες. Ἕνα μπλοκάκι μὲ γραμμές, μιὰ μικρὴ σβήστρα κι ἕνα μολύβι στὴ μεταλικὴ κασετίνα, εἶναι ὅλα ὅσα χρειάζεσαι γιὰ δώσεις μορφή στὶς ἀναμνήσεις.
Ἡ Ἀνεμώνη –τὸ χωριὸ ἦταν γεμᾶτο τὴν ἄνοιξη– εἶναι μιὰ εὐωδιαστὴ προσπάθεια νὰ ταιριάξουμε τὶς γραμμὲς ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις τοῦ χωριοῦ, τῆς πιὸ εὐαίσθητης καὶ ἐνδιαφέρουσας σελίδας στὴν παιδικὴ ἀνεμελιά. Καμπύλες γεμάτες ἀρώματα κι εὐωδιά!
Δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω τίποτα γιὰ τὴ χρήση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας. Τὸ ἀφήνω στὸν καθένα χωριστά, νὰ βρεῖ τὶ τοῦ θυμίζει ἀπὸ τὴ δική του πραγματικότητα τῆς ζωῆς.
Σχεδιάσθηκε σὲ τέσσερα βάρη –Thin, Light, Regular καὶ Bold–, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέκυψαν τὰ ἀντίστοιχα πλάγια (slanted) καὶ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 450 ζευγάρια συμπλεγμάτων.


If you stand in the middle of the valley, in the village, you see a long veil of dry grass “sailing” in the summer afternoon wind, back and forth – a golden sea, a synonym of our sweetest childhood memories. The time that everything was just pictures. A lined notepad, a small eraser and a pencil in the metal casket, are just everything you need to format these memories.
The Anemone –the village was crowded in the spring– is a fragrant try to match the lines of our memories in the village, the most sensitive and interesting page on child insouciance. Curves full of perfumes and fragrance!
I can’t say anything about the use of this family. I leave it to each individual to find what reminds him of his own reality of life.
Designed in four weights –Thin, Light, Regular and Bold– and their slanted versions (italics) as well. KS Anemone includes more than 450 pairs of ligatures, upper and lower case.