Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον λατινικά!(Καὶ) Ἡ KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον λατινικά!

Καὶ ἡ οἰκογένεια KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον τὸ λατινικό ἀλφάβητο. Ὅπως μὲ ὅλες τὶς ἄλλες οἱκογἐνειες στὶς ὁποῖες θὰ σχεδιαστοῦν λατινικά, μπορεῖ νὰ ἀποσταλλεῖ δωρεὰν σὲ ὅσους ἔχουν προμηθευτεῖ τὴν ἀρχικὴ ἔκδοση.