Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

KS Fanourios: τελευταίο στάδιο!

KS Fanourios βρίσκεται στὸ τελευταο στάδιο τῆς ὁλοκλήρωσής της. Ἔχουν σχεδιαστεῖ περισσότερα πὸ 400 ζευγάρια συμπλεγμάτων (ligatures) στοὺς πεζοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς καὶ πάνω ἀπὸ 80 στοὺς κεφαλαίους. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικό πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει αὐτοματισμοὺς Opentype (features) οὔτως ὥστε τὰ συμπλέγματα νὰ ἐμφανίζονται ἀμέσως στὸ κείμενο, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.