Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Χρόνια Πολλά!


Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου, σς εὔχομαι ὁλόψυχα, Χρόνια Πολλά! Εχομαι ἡ καινούργια χρονιὰ νὰ σᾶς βρεὑγιεῖς καὶ δυνατοὺς. Ἂς εἶναι οἱ δυσκολίες τοῦ βίου, οἱ εὐκαιρίες καὶ οἱ ὁδοδεῖκτες πρὸς μιὰ πραγματικὴ Κρίση, μιὰ πραγματικὴ ἀναψηλάφιση. Καὶ ἂς γίνει ἡ εὐλογημένη λιτότητα τὸ ἀντίδοτο αὐτῆς τῆς κοινωνίας μπροστά στὴν εἰδωλολατρεία τοῦ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ. Χριστὸς Ἐτέχθη!

Κωνσταντῖνος Φ. Σισκἀκης 

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Κυκλοφορία KS Calliste / Deco / Shadow


Κυκλοφορία τῆς νέας οἰκογένειας ΚαλλίστηςKS Calliste
Στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἡ Καλλιστῶ φέρεται ὡς κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Λυκάονα. Τὸ ὄνομά της προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «Κάλλος», ποὺ σημαίνει ὡραιότης. Καλλίστη εἶναι λοιπόν, ἡ ὡραιοτάτη, ἡ ὀμορφότερη.
Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς Καλλίστης εἶναι ἡ ποιητική της διάθεση. Ἔχει σχεδιαστεῖ χωρὶς αὐστηροὺς κανόνες ὁμοιομορφίας, καὶ μὲ μόνο ἄξονα, τὴν ὀμορφιὰ τοῦ διαφορετικοῦ. Τὸ διακριτικὸ καὶ ἀνάλαφρο παιγνίδισμα στὶς βασικὲς φόρμες τῶν γραμμάτων, ταυτόχρονα μὲ τὴ διαφοροποίηση ἀνάμεσα στοὺς ὄρθιους καὶ τοὺς πλάγιους χαρακτῆρες, τὴν κάνει κατάλληλη γιὰ μιὰ εὐρεῖα τυπογραφικὴ χρήση.
Ἡ γραμματοσειρὰ ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ πραγματικοὺς πλάγιους (Italics) χαρακτῆρες, διαφορετικοὺς δηλαδὴ στὴ φόρμα ἀπὸ τοὺς ὄρθιους (Normal). Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει συμπλέγματα κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων, καὶ προσφέρεται σὲ 4 βάρη – Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.

KS Calliste Deco
Ὅλοι οἱ κεφαλαιογράμματοι χαρακτῆρες τῆς Καλλίστης ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκη ἡ KS Calliste Deco. Ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ σύγχρονα αἰσθητικὰ μοτίβα, προερχόμενα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παλαιογραφία. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
Εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλη γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων καὶ διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).

KS Calliste Shadow
Ἡ KS Calliste Shadow (Shd) ἀποτελεῖ μιὰ «τρισδιάστατη» ἐκδοχὴ τῶν κεφαλαίων χαρακτήρων τῆς Καλλίστης. Ἡ διακριτικὴ σκιὰ τῶν γραμμάτων ἐπιτρέπει τὴ χρήση τους ὣς διακοσμητικῶν χαρακτήρων, ἀρχιγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρῆς ἔκτασης τίτλους. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
Διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).


Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀναγραφῆς www.anagrafi.com

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

KS Calliste, KS Calliste Deco καὶ KS Calliste ShadowΜένουν μόνο λίγες, τελευταίες, πινελιὲς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος «Καλλίστη».

Ἡ γραμματοσειρὰ KS Calliste ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ πραγματικοὺς πλάγιους (Italics) χαρακτῆρες, διαφορετικοὺς δηλαδὴ στὴ φόρμα ἀπὸ τοὺς ὄρθιους (Normal). Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει συμπλέγματα κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων, καὶ προσφέρεται σὲ 4 βάρη – Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.
Ὅλοι οἱ κεφαλαιογράμματοι χαρακτῆρες τῆς Καλλίστης ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκαν δύο, ἐπιπλέον, οἰκογένειες διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ οἱ ὁποῖες παρέχονται, μαζὶ μὲ τὴ βασικὴ οἰκογένεια.
KS Calliste Deco ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ σύγχρονα αἰσθητικὰ μοτίβα, προερχόμενα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παλαιογραφία. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ). Εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλη γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων.
KS Calliste Shadow (Shd) ἀποτελεῖ μιὰ «τρισδιάστατη» ἐκδοχὴ τῶν κεφαλαίων τῆς Καλλίστης. Ἡ διακριτικὴ σκιὰ τῶν γραμμάτων ἐπιτρέπει τὴ χρήση τους ὣς διακοσμητικῶν χαρακτήρων, ἀρχιγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρῆς ἔκτασης τίτλους. Περιέχει καὶ αὐτή, κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ, σὲ μονοτονικὸ καὶ πολυτονικό.
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

KS Arche
Γραμματοσειρὰ KS Arche

Ἡ ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KS Arhigramma ἐμπλουτίσθηκε πλέον μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες, συμπλέγματα καὶ χαρακτηριστικὰ OpenType.

Γιὰ τεχνικοὺς –κυρίως– λόγους μετονομάσθηκε σὲ KS Arche (Ἀρχή). Ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο, λόγῳ τῶν λατινικῶν χαρακτήρων, ἀλλάζουν καὶ ἐξορθολογίζονται οἱ περισσότερες θέσεις πληκτρολόγησης.

Μιὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ ἀλλαγὴ εἶναι ἡ δυνατότητα πληκτρολόγησης ὅλων τῶν ὑπαρχόντων κεφαλαίων μὲ πολυτονικὰ διακριτικά, μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἀντὶ ὁ χαρακτῆρας «Ἄ» (ψιλή-ὀξεῖα Ἄλφα κεφαλαῖο) νὰ πληκτρολογεῖται μὲ κάποιον συγκεκριμένο συνδυασμό (ὅπως στὴν KS Arhigramma), θὰ χρησιμοποιεῖται ἁπλῶς τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο καὶ ὁ κατάλληλος συνδυασμὸς πλήκτρων.

Μιὰ ἄλλη ἀλλαγή, εἶναι ἡ δυνατότητα χρήσης τῶν διαφόρων συμπλεγμάτων σὲ πραγματικὸ χρόνο κατὰ τὴν πληκτρολόγηση, ἀρκεῖ βεβαίως νὰ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τὰ χαρακτηριστικὰ OpenType (OpenType features) π.χ. (InDesign, Illustrator, Corel). Μπορεῖ, δηλαδὴ κάποιος, ἔχοντας ἐνεργοποιημένη τὴν παραπάνω δυνατότητα νὰ πληκτρολογεῖ τοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελεῖται τὸ σύμπλεγμα καὶ αὐτὸ νὰ ἀνακαλεῖται αὐτόματα στὸ κείμενο. Ἐπειδὴ κάποια προγράμματα δὲν ὑποστηρίζουν ἐπαρκῶς ἢ καὶ καθόλου τὴν παραπάνω δυνατότητα, ὁ χρήστης θὰ μπορεῖ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει (εἰσάγει) παράλληλα καὶ μὲ συγκεκριμένους συνδυασμοὺς πλήκτρων (ὅπως καὶ στὴν KS Arhigramma), οἱ ὁποίοι παρουσιάζονται στὸν πίνακα χαρακτήρων ποὺ συνοδεύει τὴ γραμματοσειρά.

Τὸ πακέτο ἀποστέλλεται ἠλεκτρονικά, χωρὶς κανένα κόστος, σὲ ὅσους ἔχουν ἤδη προμηθευτεῖ τὴν KS Arhigramma.

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Καλλίστη / CallisteΚαλλίστη / Calliste

Ὦ γραμμὲς καὶ ἀσπράκια,
λουλούδια τοῦ πελάγου,ὀξεῖες, περισπώμενες,
τὰ ρῶ ποὺ γέρνουν στὸν καυτὸ ὁρίζοντα.
νά, ἐδῶ σβήνει τὸ Θέρος…Τοῦ κάλλους, ὡραιοτάτη δέσποινα,
Καλλίστη!


Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Καλλίστη / Calliste

Καλλίστη / CallisteΜιὰ πρώτη εἰκόνα τῆς Καλλίστης, τῆς νέας γραμματοσειρᾶς, ποὺ ἂν ὅλα πᾶνε καλά, θἀ περιλαμβάνει διαφορετικὰ σχεδιασμένα πλάγια, ὅπως στὴν εἰκόνα ποὺ παρατίθεται. Ἐλπίζω ὅτι θὰ δίνει ἕνα χρώμα κειμένου ἀνάλαφρο καὶ ποιητικό. Ἐλπίζω, ἐπίσης, ὅτι τὸ Φθινόπωρο δὲν θὰ εἶναι πολὺ μακρυὰ, φέτος…

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Συνέντευξη τοῦ Γιάννη Χαραλάμπους στὸ περιοδικὸ ΒΗΜΑMen

Συνέντευξη τοῦ Γιάννη Χαραλάμπους
στὸ περιοδικὸ ΒΗΜΑMen

Μιὰ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη τοῦ Γιάννη Χαραλάμπους στὸ περιοδικὸ ΒΗΜΑMen (25/12/2008) γύρω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὴν τυπογραφία κ.ἄ.
[Ἡ συνέντευξη χωρὶς περικοπές.]


 
Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε δύο λόγια γιὰ τὸν ἑαυτό σας. Μὲ τί ἀκριβῶς ἀσχολεῖσθε; πῶς βρεθήκατε στὴ Γαλλία;

Ἀπόφοιτος τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, ἔφυγα τὸ 1979 στὴν Γαλλία γιὰ σπουδὲς καὶ ἔκτοτε ζῶ ἐκεῖ. Ἀπὸ τὸ 2001 διδάσκω Πληροφορικὴ στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Βρετάνης (Télécom Bretagne), στὴν πόλη τῆς Βρέστης. Τὸ ἕτερον ἥμισύ μου εἶναι ἐπίσης Ἑλληνίδα καὶ ἔχουμε δύο ὑπέροχες κοροῦλες, 5 καὶ 11 χρονῶν.

Ποιά εἶναι ἡ σχέση σας μὲ τὴν τυπογραφία;

Τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἀσχολοῦμαι ἑρευνητικὰ μὲ τὴν ψηφιακὴ τυπογραφία καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἔγγραφο. Εἰδικότερα ἔχω ἐργασθεῖ ἐκτεταμένα πάνω στὴν διαφύλαξη τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης διὰ μέσου τῶν νέων τεχνολογιῶν καὶ πάνω στὴν διεθνοποίηση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ κειμένου.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι, μέσῳ τοῦ βιβλίου καὶ τοῦ Διαδικτύου, ὁ γραπτὸς λόγος παίζει ὁλοένα καὶ σημαντικότερο ρόλο στὴν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία. Ἀντλώντας ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ χειρόγραφο οἱ τυπογράφοι τῶν τελευταίων πέντε αἰώνων ἀνέπτυξαν ἕνα σύνολο ὁπτικῶν μεθόδων (τὴν «τυπογραφικὴ παράδοση») ποὺ ἀποσκοποῦν στὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ μηνύματος ποὺ μεταφέρει τὸ ἔντυπο κείμενο. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὅμως ἡ τυπογραφικὴ παράδοση κινδυνεύει ἀπὸ τὶς διαδοχικὲς ἀλλαγὲς τεχνολογίας ποὺ ὑπέστη τὸ γραπτὸ ἔγγραφο. Πάρτε ὡς ἁπλὸ παράδειγμα τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν μονοτυπία στὴν φωτοσύνθεση, καὶ ἔπειτα στὸν Η/Υ: καθεμία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς ἐπέφερε καὶ μία ποιοτικὴ πτώση τοῦ ἐγγράφου.

Τί σᾶς ὁδήγησε στὴ τυπογραφία; Ποιά ἦταν ἡ πρόκληση;

Ἡ πρόκληση ἦταν νὰ περάσει ἡ «ψυχὴ» τοῦ βιβλίου στὸν Η/Υ. Νὰ καταλάβω δηλαδὴ ποιές ἦταν οἱ μέθοδοι τῶν παραδοσιακῶν τυπογράφων καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόσω σὲ πληροφοριακὰ συστήματα, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ μικροσκοπικὸ ἐπίπεδο (οἱ παραμικρὲς λεπτομέρειες στὴν χάραξη τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων) καὶ καταλήγοντας στὸ μακροσκοπικὸ (λέξεις, παράγραφοι, σελίδες, τὸ βιβλίο, ἡ ψηφιακὴ βιβλιοθήκη). Τὸ ἔργο αὐτὸ ξεκίνησε ὁ μεγάλος πληροφορικὸς καὶ ἐκλεκτὸς φίλος Donald E. Knuth στὸ Stanford. Ὁ Knuth ὅμως περιορίσθηκε στὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Ἐγὼ προσπάθησα νὰ τὸ συνεχίσω γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες γραφὲς τοῦ κόσμου. Ταυτόχρονα ἐξελίχθηκαν καὶ οἱ τεχνολογίες τοῦ Διαδικτύου, καὶ ἀνοίχθηκαν νέοι ὁρίζοντες στὸ ἡλεκτρονικὸ κείμενο.

Τὸ 1994 ἱδρύσαμε μὲ τὴν σύζυγό μου ἕνα ἐργαστήρι ἠλεκτρονικῆς στοιχειοθεσίας καὶ σελιδοποίησης (τὸ Atelier Fluxus Virus). Στὸν ἑλληνικὸ χῶρο γνωρίσαμε ἄτομα ποὺ εἶχαν τὴν ἴδια δίψα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς παραδοσιακῆς τυπογραφίας (ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ βιβλία τῶν Ἑλλήνων «μαστόρων τῆς μονοτυπίας» ἦταν ἔργα τέχνης ποὺ κέρδισαν πάμπολλα βραβεῖα σὲ διεθνεῖς ἐκθέσεις). Ὁραματιστὲς καὶ πρωτοπόροι ἐκδότες ὅπως ἡ Τζούλια Τσιακίρη καὶ ὁ Σταῦρος Πετσόπουλος μᾶς ἀνέθεσαν τὴν στοιχειοθεσία βιβλίων μὲ τὴν νέα μέθοδο ποὺ ἀναπτύξαμε: τὴν «ψηφιακὴ μονοτυπία», ποὺ ἀποσκοπεῖ νὰ παράγει ἀποτέλεσμα πανομοιότυπο μὲ αὐτὸ τῆς παραδοσιακῆς μονοτυπίας. Μέχρι σήμερα στοιχειοθετοῦμε ὅλα τὰ βιβλία τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Τὸ Ροδακιὸ καὶ συνεισφέρουμε ἔτσι, ἐξ ἀποστάσεως, στὴν τυπογραφικὴ πορεία τῆς χώρας μας.

Γιὰ ποιό λόγο ἐπιμένετε στὴ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος;

Γιατὶ πιστεύω ὅτι οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα μεταφέρουν πληροφορία ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὸ μονοτονικὸ ἐπιβλήθηκε τὸ 1982 γιὰ λόγους ψηφοθηρικοὺς (τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν εἶχε πλέον ἄλλη μεταρρύθμιση νὰ κάνει στὸν τομέα τῆς γλώσσας, ἀφότου ἡ ΝΔ εἶχε ἤδη θεσπίσει τὸ 1976 τὴν δημοτικὴ ὡς ἐπίσημη γλώσσα τοῦ κράτους) καὶ κερδοσκοπικούς (τὸ λόμπυ τοῦ ἡμερήσιου τύπου ἔκανε σημαντικὲς οἰκονομίες στὴν στοιχειοθεσία τῶν κειμένων).

Γιὰ ποιό λόγο πιστεύετε ὅτι τὸ πολυτονικὸ σύστημα δὲν εἶναι ξεπερασμένο ἢ ἄχρηστο;

Τὸ μονοτονικὸ στηρίζεται στὴν (ἐσφαλμένη) ἄποψη ὅτι πρέπει σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες (γαλλική, γερμανική, βιετναμεζική, κ.λπ.) τὰ διακριτικὰ σημεῖα νὰ λειτουργοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, δηλαδὴ ὁ ρόλος τους νὰ εἶναι καθαρὰ φωνητικός. Ἡ δική μας γλώσσα ὅμως λειτουργεῖ διαφορετικά. Στὴν ἑλληνικὴ τὰ μὲν πνεύματα μεταφέρουν πληροφορία ἐτυμολογικῆς φύσεως (ὁ «ἐπίτιμος» παίρνει ψιλὴ γιατὶ τὸ ἔψιλον ἀνήκει στὴν πρόθεση «ἐπὶ» ἐνῷ ὁ «ἑπόμενος» παίρνει δασεία γιατὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἕπομαι»), οἱ δὲ τόνοι μεταφέρουν πληροφορία μορφολογική (ἡ λέξη «τὰ ὡραῖα» παίρνει περισπωμένη ἑνῷ «ἡ ὡραία» παίρνει ὀξεία). Μπορεῖ λοιπὸν τὰ σημάδια αὐτὰ νὰ μὴν ἀλλάζουν τὴν προφορά, ἀλλὰ λειτουργοῦν μὲ ἄλλον τρόπο καὶ ἡ πληροφορία αὐτὴ ποὺ μεταφέρουν μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη.

Τὸ πολυτονικὸ ὄχι μόνο δὲν εἶναι ξεπερασμένο ἀλλὰ ὁ ρόλος του εἶναι ὅλο καὶ πιὸ σημαντικός. Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ Διαδίκτυο ἐξαφάνισε τὰ γεωγραφικὰ σύνορα τῆς πληροφορίας, ἡ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου δένεται ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα μὲ τὴν γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ. Στὸ Διαδίκτυο «εἴμαστε αὐτὸ ποὺ γράφουμε». Ἡ γλώσσα ὅμως ποὺ γράφουμε σήμερα εἶναι φτωχὴ γιατὶ εἶναι ξεκομμένη ἀπὸ τὴν ἱστορία της. Τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια, μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ, οἱ ὑπερβολὲς τοῦ φανατικοῦ δημοτικισμοῦ καὶ τὸ μονοτονικὸ ἔπληξαν τὴν ἱστορικὴ ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Εἶναι σὰν νὰ ὑπάρχουν σήμερα δύο γλωσσικὲς μορφές: ἡ ἀρχαία (μὲ τόνους καὶ πνεύματα, ποὺ ἀπωθοῦν τὸν νέο ἀναγνώστη) καὶ ἡ νέα (συμβολογραφικὰ πιὸ πτωχὴ καὶ ἄρα πιὸ «προσιτή»). Βιώνουμε λοιπὸν τὸ παράδοξο νὰ θέλουμε οἱ νέοι νὰ κληρονομήσουν τὸν ἐθνικὸ πολιτιστικό μας πλοῦτο καὶ ταυτόχρονα νὰ τοὺς φράζουμε τὸν δρόμο κρύβοντάς τους τὴν ἱστορικὴ ἑνότητα τῆς γλώσσας μας.

Ποιές εἶναι οἱ ἀρετὲς τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος;

Οἱ ἀρετὲς τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος εἶναι οἱ ἀρετὲς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀφοῦ εἶναι (ἐπὶ σχεδὸν δύο χιλιετηρίδες) ἀναπόσπαστο στοιχεῖο της. Οἱ περισσότερες λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ ὑπῆρχαν κιόλας τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου. Φυσικὰ ἐξελίχθηκαν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, τόσο νοηματικὰ ὅσο καὶ μορφολογικά, καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ διαχρονική τους ἐξέλιξη εἶναι μέρος τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ταυτότητάς μας. Οἱ ἀρχαῖοι πρόφεραν διαφορετικὰ τὰ δασυνόμενα καὶ μὴ φωνήεντα, τὰ ὀξύτονα καὶ τὰ περισπώμενα, ὅπως ἄλλωστε πρόφεραν καὶ διαφορετικὰ τὸ ὄμικρον καὶ τὸ ὠμέγα, ἢ τὸ ἰῶτα, τὸ ἦτα καὶ τὸ ὕψιλον. Ὁ προφορικὸς λόγος ἐκείνης τῆς ἐποχῆς σεβόταν αὐτὲς τὶς διαφορές. Σιγὰ-σιγὰ ἄλλαξε ἡ προφορὰ τῆς γλώσσας ἀλλὰ ἡ ἀνάγκη διαφοροποίησης τῶν γραμμάτων παρέμεινε, καὶ γι᾿ αὐτὸ καὶ παρέμειναν καὶ τὰ σύμβολα αὐτὰ στὸν γραπτὸ λόγο ἐπὶ τόσους αἰῶνες. Σήμερα συνεχίζουμε νὰ γράφουμε τὴν «πείρα» μὲ ἔψιλον-ἰῶτα καὶ τὸ «πῆρα» μὲ ἦτα, παρ᾿ ὅλο ποὺ ἡ προφορά τους εἶναι ἡ ἴδια· ὁ ἴδιος ἀκριβῶς μηχανισμὸς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα.

Θεωρεῖτε ὄτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικό; Τί θὰ ἀποκομίσει ὁ σημερινὸς ἀναγνώστης ἀπὸ τὴν (ἐπαν)εισαγωγή του στὸ πολυτονικό;

Τὸ πολυτονικὸ θὰ ἐπανέλθει τὴν μέρα ποὺ ὁ Ἕλληνας θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ τόνοι εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς πολιτιστικῆς του κληρονομιᾶς ποὺ τοῦ ἐκλάπη ἀπὸ ἐπιπόλαιους πολιτικοὺς ὑποβοηθούμενους ἀπὸ ἀσυνείδητους γλωσσολόγους. Ὅταν θὰ καταλάβει ὅτι, πέρα ἀπὸ ἰδεολογίες καὶ θρησκεῖες, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἀδιάκοπα ὁδεύει πρὸς τὴν μαζικὴ διεθνοποίηση, ἡ γλώσσα εἶναι τὸ μικρὸ ἰδιωτικό του περιβόλι, ἡ καλλιέργεια τοῦ ὁποίου θὰ τοῦ χαρίσει τὴν πολυπόθητη ἰσορροπία καὶ αὐτογνωσία. Ὅλο καὶ πιὸ πολὺ προσέχουμε τί τρῶμε, τί φορᾶμε, ποῦ κατοικοῦμε, τί καταναλώνουμε... θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ ἐξετάσουμε καὶ τὸ πῶς μιλᾶμε, ποιές εἶναι οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε, καὶ ποιό εἶναι τὸ βάρος τους. Ὅταν ξαναβρεῖ ὁ Ἕλληνας αὐτὴ τὴν εὐαισθησία στὸ γλωσσικὸ ἐργαλεῖο, τότε μὲ πᾶσα φυσικότητα θὰ ἀποχωρισθεῖ τὸ μονοτονικὸ ὡς ἀποτυχημένη ἀπόπειρα ἀλλοτρίωσής του. Ὁ ἀείμνηστος Τσάτσος ἔγραφε ὅτι τὸ «μονοτονικὸ ἔκανε τὴν γλώσσα μας ἀπὸ στερεομετρία, ἐπιπεδομετρία», εὔχομαι κάποια μέρα ὁ Ἕλληνας νὰ θελήσει νὰ ξαναβρεῖ αὐτὴ τὴν χαμένη διάσταση.

Στὸν ἱστοχῶρο τῆς Κίνησης Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ http://www.polytoniko.gr ἔχουμε ἀναρτήσει μαρτυρίες ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων, πληθώρα ἱστορικῶν ντοκουμέντων καὶ κειμένων (ἀπὸ τὴν «Δίκη τῶν Τόνων» μέχρι σήμερα), καὶ ἄλλο ὑλικὸ ποὺ θὰ βοηθήσει ὅποιον θέλει νὰ ἐνημερωθεῖ πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Χρησιμοποιεῖτε τὸ πολυτονικὸ στὴν καθημερινή σας ζωή; (email, κ.λπ.)

Προσωπικὰ δὲν χρησιμοποιῶ ποτὲ καὶ πουθενὰ τὸ μονοτονικό. Βλέπω ὅτι ἀναφέρετε στὴν ἑρώτησή σας τὸ email· θὰ ὑπονοεῖτε ἀσφαλῶς ὅτι ὑπάρχουν τεχνικὲς δυσκολίες. Σᾶς ἀπαντῶ λοιπὸν ὅτι σήμερα πλέον ὅλα τὰ (σύγχρονα) λειτουργικὰ συστήματα (Windows, MacOS X, Linux) ὑποστηρίζουν πλήρως τὸ πολυτονικό, χάρη στὴν χρήση τῆς κωδικοσελίδας Unicode. Δυστυχῶς πολλοὶ συμπολίτες μας δὲν χρησιμοποιοῦν τόνους καὶ πνεύματα ἔχοντας τὴν ἐσφαλμένη ἀντίληψη ὅτι ὁ Η/Υ τους δὲν τὰ ὑποστηρίζει. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Στὸν ἱστοχῶρο τῆς Κίνησης ὑπάρχουν ὁδηγίες καὶ ἐργαλεῖα ὥστε νὰ μπορέσει νὰ γράψει κανεὶς γρήγορα καὶ ἄνετα πολυτονικὰ ἑλληνικὰ σὲ ὁποιαδήποτε ἐφαρμογή. Λείπουν βέβαια ἀκόμα κάποια ἐργαλεῖα (ὀρθογραφικὸς διορθωτής, συλλαβιστής, κ.λπ.) τὰ ὁποῖα ὅμως ἔχουμε σκοπὸ νὰ ἀναπτύξουμε μόλις οἱ συγκυρίες μᾶς τὸ ἐπιτρέψουν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀναπτυχθεῖ, καὶ μάλιστα σὲ κοινόχρηστη βάση, ὅλη ἡ ἀπαραίτητη λογισμιακὴ ὑποδομὴ ὥστε νὰ μὴν χρειασθεῖ νὰ θυσιάσει κανεὶς τὶς ἀνέσεις ποὺ τοῦ προσφέρουν οἱ διάφορες ἐφαρμογές.

Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία; Εἰδικὰ ὅταν οἱ νεότεροι δὲν γνωρίζουν τοὺς κανόνες του;

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅλο καὶ περισσότερα βιβλία ἐκδίδονται πολυτονικά, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι οἱ ἐκδότες καταλαβαίνουν καὶ ἀναζητοῦν τὸν πρόσθετο πλοῦτο ποὺ προσδίδει ἡ «ἱστορικὴ ὀρθογραφία» στὸ κείμενο. Καὶ ἐπίσης ἐπειδὴ οἱ τεχνικὲς δυσκολίες ἔχουν πλέον ἐξαλειφθεῖ. Τὸ πολυτονικὸ δίνει στοὺς λογότεχνες, θεωρητικοὺς ἐπιστήμονες καὶ γενικὰ στοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρασθοῦν μὲ ὅλο τὸ βάρος τῆς γλώσσας τους.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἑρώτησής σας, οἱ κανόνες τοῦ τονισμοῦ εἶναι εὔκολοι. Ἂν δὲν μὲ πιστεύετε, σᾶς προσκαλῶ νὰ τοὺς μάθετε στὸν ἱστοχῶρο μας, μέσα ἀπὸ «δέκα ἁπλᾶ μαθήματα ἄνευ διδασκάλου». Καὶ ἄν ἔχετε διδαχθεῖ τὴν ἀρχαία σὲ κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς σας, τότε τοὺς γνωρίζετε ἤδη.

Μιλώντας γιὰ κανόνες, ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ πολλοὶ συμπολίτες μας ἀποδέχθηκαν τὸ μονοτονικὸ ἦταν ἡ κάποια ἀνασφάλεια ποὺ ἔνοιωθαν μπροστὰ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ σωστοῦ πνεύματος ἢ τόνου γιὰ κάθε λέξη, ἢ ἔστω γιὰ κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Ὁ ἐγωισμός μας δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι μπορεῖ ἐνίοτε νὰ κάνουμε λάθη, ὅτι μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἀτελεῖς καθότι ἡ γνώση τῆς γλώσσας μας εἶναι ἀτελής. Κι ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ θὰ προσφέραμε πιὸ πολλὰ στὸν ἑαυτό μας, στοὺς γύρω μας καὶ στὰ παιδιά μας ἄν, ἀντὶ νὰ ἀκρωτηριάζουμε δειλὰ και ὕπουλα τὴν γλώσσα, τὴν ἀποδεχόμασταν μὲ ὅλο τὸν πλοῦτο της, καὶ μὲ ὅλα τὰ λάθη ποὺ ἀσφαλῶς θὰ κάνουμε. Γιατὶ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη διορθώνονται. Κάθε λάθος ποὺ διορθώνουμε μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὴν γλώσσα μας, κάθε λάθος ποὺ ἀγνοοῦμε (εἴτε μὲ τὸ τέχνασμα τοῦ μονοτονικοῦ, εἴτε ἀπὸ κοινὸ ὠχαδερφισμό), μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν γλώσσα καὶ ἀπὸ τὴν ταυτότητά μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ μοῦ δώσατε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφρασθῶ μέσῳ τῶν σελίδων τοῦ περιοδικοῦ σας.


Πηγή: ἱστοσελίδα Polytoniko.org
http://www.polytoniko.org/vimamen.php?newlang=el#uncutted

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

KS Lato μὲ λατινικά!


KS Lato μὲ λατινικά!

Ἡ KS Lato περιέχει ἤδη ὑποστήριξη λατινικῶν μαζὶ μὲ κάποια συμπλέγματα. 
Εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἀποστολὴ σἐ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν ἀναβαθμίσουν (δωρεάν).

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον λατινικά!(Καὶ) Ἡ KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον λατινικά!

Καὶ ἡ οἰκογένεια KS Byzantium ὑποστηρίζει πλέον τὸ λατινικό ἀλφάβητο. Ὅπως μὲ ὅλες τὶς ἄλλες οἱκογἐνειες στὶς ὁποῖες θὰ σχεδιαστοῦν λατινικά, μπορεῖ νὰ ἀποσταλλεῖ δωρεὰν σὲ ὅσους ἔχουν προμηθευτεῖ τὴν ἀρχικὴ ἔκδοση.

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ἡ νέα πρόκληση θὰ ὀνομάζεται Καλλίστη!Ἡ νέα πρόκληση θὰ ὀνομάζεται Καλλίστη!
 
Πόσες φορές, ζωγραφίζοντας τυχαία γιὰ νὰ ξορκίσουμε τὴν ψυχική μας ἔνταση, δὲ βρεθήκαμε μπροστὰ σὲ ὄμορφους καὶ ἐνδιαφέροντες κόσμους πάνω στὸ χαρτί; Στοιχεα, ποὺ μὲ συστηματικὴ δουλειά, θὰ μποροῦσαν νὰ δώσουν πολὺ ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα! Αὐτὴ τὴ φορά, δυό-τρία πρόχειρα σχέδια ἢ ζωγραφιὲς θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς, εἶναι ἱκανὲς νὰ δώσουν ἀφορμὴ γιὰ μιὰ καινούργια ἔμπνευση. Κι αὐτὲς τὶς στιγμές, πρέπει νὰ παρακαλάει κανεὶς νὰ μὴν τοῦ λείπει ποτὲς ἡ ὄρεξη γιὰ τὴ γέννηση καὶ τὴ δημιουργία νέων εἰκόνων, νέων προκλήσεων καὶ στόχων.
Αὐτὰ εἶναι (ἴσως) τὰ σχέδια γιὰ τὴν Καλλίστη, τὴ νέα οἰκογένεια τῆς Ἀναγραφῆς, ποὺ ἂν ὅλα πᾶνε καλά, θὰ περιέχει πραγματικὰ πλάγια!


Καλλιστῶ
 
Στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἡ Καλλιστῶ φέρεται ὡς κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Λυκάονα. Τὸ ὄνομά της προῆλθε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «κάλλος», ποὺ σημαίνει ὡραιότης, καλλίστη = ὡραιοτάτη, ἡ ὀμορφότερη.
Ἡ Καλλιστῶ ἦταν ἐπίσης γνωστὴ ὡς μία ἀπὸ τὶς Νύμφες ποὺ εἶχαν δώσει ὄρκο παρθενίας καὶ συνόδευαν τὴν παρθένο θεὰ Ἄρτεμη. Συνδέθηκε μὲ τὸν Δία καὶ γέννησε ἀπὸ αὐτόν, τὸν μεγάλο ἥρωα τῆς Ἀρκαδίας, τὸν Ἀρκάδα. Κατ΄ ἄλλους μύθους, ἡ Ἄρτεμις, ποὺ ἔκρινε πάντοτε αὐστηρὰ τὶς ἠθικὲς παρεκτροπές, ἢ ἴσως καὶ κατ΄ ἄλλους ἡ Ἥρα ποὺ ζηλοτύπησε, τὴν μεταμόρφωσε σὲ ἄρκτο (ἀρκούδα). Ἡ Μαα τότε ἀνέλαβε τὸ μικρὸ Ἀρκάδα γιὰ νὰ τὸν προστατέψει.
Κατὰ μία ἐκδοχή, ἡ Καλλιστῶ, ἀπὸ τὴ σχέση της μὲ τὸν θεὸ Ἑρμῆ ἢ τὸν Δία, γέννησε καὶ τὸν «τραγοπόδαρο» θεὸ Πάνα.
Ὅταν ὁ Ἀρκᾶς μεγάλωσε, μιὰ μέρα ποὺ πῆγε στὸ δάσος γιὰ νὰ κυνηγήσει, εἶδε τὴ μεταμορφωμένη σὲ ἀρκούδα μητέρα του –ποὺ διατηροῦσε ὅμως ἀνθρώπινη σκέψη καὶ νόηση– καὶ ἑτοιμάστηκε νὰ τὴν τοξεύσει. Τότε ὁ Δίας, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ μητροκτονία, τὸν μεταμόρφωσε σὲ ἀρκουδάκι κι ἔτσι ὁ Ἀρκᾶς ἀναγνώρισε τὴ μητέρα του. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Δίας φοβήθηκε τὴν ὀργὴ τῆς Ἥρας, τοὺς μετέφερε στὸν οὐρανὸ καὶ τοὺς μεταμόρφωσε σὲ ἀστερισμούς, βάζοντας τὸν Ἀρκτοῦρο νὰ τοὺς προστατεύει. Ἀπὸ τότε ἡ Καλλιστῶ εἶναι ἡ Μεγάλη Ἄρκτος καὶ ὁ Ἀρκᾶς ἡ Μικρὰ Ἄρκτος.
Γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἀρκᾶδες, ἡ Καλλιστῶ ἦταν ἐθνικὴ ἡρωίδα τὴν ὁποῖα καὶ τιμοῦσαν στὸ Ναὸ τῆς Ἀρτεμιδος, ὅπου βρισκόταν καὶ ὁ τάφος της. Ἦταν μητέρα τοῦ βασιλέως Ἀρκάδα, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πῆραν τό ὄνομά τους οἱ Ἀρκᾶδες. Οἱ Τεγεᾶτες μάλιστα εἶχαν ἀφιερώσει ναὸ στὴν Καλλιστῶ μαζὶ μὲ λατρευτικὸ ἄγαλμα στοὺς Δελφούς.

Ἡ Καλλιστῶ ἔδωσε τὸ ὄνομά της στὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς 4 μεγάλους δορυφόρους τοῦ πλανήτη Δία (ποὺ ἀνακαλύφθηκε στὶς 7 Ιανουαρίου 1610 ἀπὸ τὸν Γαλιλαῖο), καθὼς καὶ στὸν ἀστεροειδῆ 204 Καλλιστῶ, ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 1879.


Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια Wikipedia
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29

Πίνακας: «Ἄρτεμις καὶ Καλλιστῶ», Σεμπαστιάνο Ρίτσι, ἐλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 1712-16, Πινακοθήκη τῆς Ἀκαδημίας, Βενετία, ταλία.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Ἡ KS Bouletee ὑποστηρίζει πλέον λατινικά


Ἔχω ξεκινήσει, ἐδῶ καὶ καιρό, τὴ σχεδίαση λατινικῶν στοιχείων γιὰ τὶς γραμματοσειρὲς ποὺ δὲν τὰ ὑποστηρίζουν. Τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ὐπάρχει τελευταία στὸν ἀγγλόφωνο κόσμο –κυρίως στὶς ΗΠΑ– καθιστᾶ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη γι᾽αὐτὸ τὸ «μακρὺ ταξίδι» τοῦ ἐκλατινισμοῦ. Δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, εἰδικὰ γιὰ τὶς γραμματοσειρὲς ἐκεῖνες ποὺ στηρίζονται σὲ μιὰ αὐστηρὰ ἱστορικὴ (ἢ «βυζαντινὴ») φόρμα (Bouletee, Byzantium, Historia, Xenia). Ἐλπίζω πὼς θὰ μπορέσω νὰ ὁλοκληρώσω τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ μέσα στὴν παροῦσα χρονιά.
 

Ἡ γραμματοσειρὰ KS Bouletee εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ὑποστηρίζει ἤδη τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο! Ἀποστέλλεται δωρεὰν σὲ ὅσους τὴν ἔχουν ἤδη προμηθευτεῖ!