Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

KS Arche
Γραμματοσειρὰ KS Arche

Ἡ ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KS Arhigramma ἐμπλουτίσθηκε πλέον μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες, συμπλέγματα καὶ χαρακτηριστικὰ OpenType.

Γιὰ τεχνικοὺς –κυρίως– λόγους μετονομάσθηκε σὲ KS Arche (Ἀρχή). Ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο, λόγῳ τῶν λατινικῶν χαρακτήρων, ἀλλάζουν καὶ ἐξορθολογίζονται οἱ περισσότερες θέσεις πληκτρολόγησης.

Μιὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ ἀλλαγὴ εἶναι ἡ δυνατότητα πληκτρολόγησης ὅλων τῶν ὑπαρχόντων κεφαλαίων μὲ πολυτονικὰ διακριτικά, μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἀντὶ ὁ χαρακτῆρας «Ἄ» (ψιλή-ὀξεῖα Ἄλφα κεφαλαῖο) νὰ πληκτρολογεῖται μὲ κάποιον συγκεκριμένο συνδυασμό (ὅπως στὴν KS Arhigramma), θὰ χρησιμοποιεῖται ἁπλῶς τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο καὶ ὁ κατάλληλος συνδυασμὸς πλήκτρων.

Μιὰ ἄλλη ἀλλαγή, εἶναι ἡ δυνατότητα χρήσης τῶν διαφόρων συμπλεγμάτων σὲ πραγματικὸ χρόνο κατὰ τὴν πληκτρολόγηση, ἀρκεῖ βεβαίως νὰ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τὰ χαρακτηριστικὰ OpenType (OpenType features) π.χ. (InDesign, Illustrator, Corel). Μπορεῖ, δηλαδὴ κάποιος, ἔχοντας ἐνεργοποιημένη τὴν παραπάνω δυνατότητα νὰ πληκτρολογεῖ τοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελεῖται τὸ σύμπλεγμα καὶ αὐτὸ νὰ ἀνακαλεῖται αὐτόματα στὸ κείμενο. Ἐπειδὴ κάποια προγράμματα δὲν ὑποστηρίζουν ἐπαρκῶς ἢ καὶ καθόλου τὴν παραπάνω δυνατότητα, ὁ χρήστης θὰ μπορεῖ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει (εἰσάγει) παράλληλα καὶ μὲ συγκεκριμένους συνδυασμοὺς πλήκτρων (ὅπως καὶ στὴν KS Arhigramma), οἱ ὁποίοι παρουσιάζονται στὸν πίνακα χαρακτήρων ποὺ συνοδεύει τὴ γραμματοσειρά.

Τὸ πακέτο ἀποστέλλεται ἠλεκτρονικά, χωρὶς κανένα κόστος, σὲ ὅσους ἔχουν ἤδη προμηθευτεῖ τὴν KS Arhigramma.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου