Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

KS Vasileios συμπλέγματαΠαραλλαγὲς συμπλεγμάτων στὴ γραμματοσειρὰ KS Vasileios. Ὁλόκληρη ἡ συλλογὴ περιλαμβἀνει περισσότερα ἀπὸ 1200 συμπλέγματα δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ καὶ πέντε χαρακτήρων!

An example of KS Vasileios font ligatures. The whole collection contains more than 1200 ligatures made of two, three, four or even five glyphs!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου