Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

KS Vasileios ligatures

Μιὰ πρώτη εἰκόνα κειμένου (εὐαγγελικὴ περικοπὴ κατὰ Ἰωάννην) μὲ τὴν KS Vasileios. Περιλαμβάνονται περισσότεροι ἀπὸ 1300 συνδυασμοὶ συμπλεγμάτων.

A first look at KS Vasileios text (Gospel of John). More than 1300 ligatures are included in the font!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου