Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

KS Thesis ligatures

KS Thesis ligatures


Ἐλάχιστη γεύση ἀπὸ τὰ συμπλέγματα τῆς «Θέσης»: Τετραπλὸς συνδυασμὸς νῦ / θῆτα / ῥῶ / ὦ μέγα.


A little taste of KS Thesis ligatures: A four glyphs combination of nu / theta / rho / omega.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου