Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

KS ThesisKS Thesis
Μιὰ πρώτη προσπάθεια σχεδιασμοῦ τῶν ἑλληνικῶν πεζῶν, μαζὶ μὲ κάποιους ἐναλλακτικοὺς χαρακτῆρες.

First Greek lowercase glyphs with some variants.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου