Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

KS Amalthea release aKS Amalthea
 
Ἡ Ἀμάλθεια εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ μυθολογία ἡ τροφός τοῦ Δία, τὸ διάστημα ποὺ μεγάλωνε κρυμμένος σὲ ἕνα σπήλαιο στὴν Κρήτη (Ἰδαῖο Ἄντρο) γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα του Κρόνο. Ἡ κατσίκα Ἀμάλθεια, τρέφοντας μὲ τὸ γάλα της τὸν μικρὸ Δία, βοήθησε μαζὶ μὲ τὴ Μέλισσα καὶ τοὺς Κουρῆτες στὴ γέννηση καὶ ἀνατροφὴ τοῦ Δία, ποὺ δοξάστηκε ὡς ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς δώδεκα θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου.

Ἡ Ἀμάλθεια εἶμαι μιὰ γραμματοσειρὰ στὴν ὁποία συνυπάρχουν, παράξενα, τὸ παλαιὸ καὶ τὸ καινούργιο. Ἕνα ὑβρίδιο ποὺ περιέχει φολογικὰ χαρακτηριστικὰ βυζαντινοῦ κειμένου ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ καὶ σύγχρονες γεωμετρικές φόρμες ἀπὸ τὴν ἄλλη. Διακριτικὲς γραμμὲς αὐστηρότητας ποὺ περιέχουν ὡστόσο, καλὰ κρυμμένη, τὴν ποίηση καὶ τὸ ἄρωμα τῶν παλαιῶν καλλιγραφικῶν χειρογράφων. Μιὰ γραμματοσειρὰ κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε χρήση κειμένου.
Περιέχει μιὰ μικρὴ ἀλλὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα σειρὰ συμπλεγμάτων κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων. Διατίθεται σε 3 βάρη, Regular, Light, SemiBold, μαζὶ μὲ τὰ ἀντίστοιχα πλάγια.


KS Amalthea
The Amalthea is, according to mythology, the nurse of Zeus, during the time he was growing up hiding in a cave in Crete (Ideon Andron) to protect himself from his father Cronus. The goat Amalthea nourishing Zeus, helped along with Melissa and Curetes the birth and upbringing of Zeus, who was glorified as the largest of the twelve gods of Olympus.

Amalthea is a font in which the old and the new coexist, in a strange way. A hybrid style containing textural attributes of byzantine texts on the one hand and modern geometric forms on the other. Discreet minimal lines that embody, well hidden, the poetry and aroma of the old calligraphic manuscripts. A font suitable for general use of text.
Contains a small but very interesting set of lower and upercase ligatures. Available in three weights, Regular, Light, SemiBold, together with the corresponding italics.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου