Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

KS Thesis

Ἡ νέα γραμματοσειρὰ «Θέσις» τῆς Ἀναγραφῆς εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ βυζαντινὸ χειρόγραφο Εὐαγγελιστάριο (14ος αἰ.) ποὺ φυλάσσεται στὸ Μουσεῖο Λογοτεχνίας, στὸ Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας.

The new Anagrafi “Thesis” font is inspired by a byzantine Evangelistario manuscript (Gospels lectionary, 14th cent.) kept in the Museum of Literature, in Iasi, Romania.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου