Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

KS Marina

Ὀκτώ διαφορετικοὶ τύποι πρωτογραμμάτων γιὰ καθένα ἀπὸ τὰ εἴκοσι τέσσερα ἑλληνικά κεφαλαία!
Eight different versions of dropcaps for every greek capital glyph!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου