Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

KS Galilea greek text

Πεζὸ κείμενο μὲ συμπλέγματα καὶ κεφαλαιογράμματη γραφὴ στὴν KS Galilea.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου