Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ KS Xenia μιλάει πλέον ἀγγλικά!

 
 
Ἡ Ξένια ἀποτελεῖ τὴν πιὸ δημοφιλή, ἴσως, οἰκογένεια τῆς Ἀναγραφῆς. Δημιουργήθηκε το 2004, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ γραφικὸ χαρακτῆρα τοὺ μεγἀλου ζωγράφου Φώτη Κόντογλου. Ὑποστηρίζει, πλέον, τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο, καθὼς και πολλοὺς βασικοὺς χαρακτῆρες ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὸ πρωτότυπο.
Ἡ πιὸ σημαντικὴ διαφορὰ μὲ τὸ προηγούμενο σύνολο εἶναι ὅτι δὲν υποστηρίζεται πιά τὸ βάρος Light. Η καινούργια οικογένεια απότελείται από τα τέσσερα βασικά βάρη – Normal, Italic, SemiBold και SemiBold Italic.
Επίσης, διορθώσεις έχουν γίνει στην προσγεγραμμένη των κεφαλαίων (Α.Η,Ω) που άλλαξε σε υπογεγραμμένη.
Εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἀποστολὴ σἐ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν ἀναβαθμίσουν (δωρεάν).
 
KS Xenia supports latin alphabet
Xenia is the most popular family of Anagrafi foundry. Created in 2004 and inspired by the handwriting of the great painter Fotis Kontoglou. It now supports the Latin alphabet, as well as many characters that did not exist in the original version.
The most important difference between this and the previous set is that there is no longer support of the Light weight. The new family consists of four basic weights - Normal, Italic, SemiBold and SemiBold Italic.
Some updates have also been made in Alpha, Eta and Omega adscript glyphs that changed into subscript ones.
KS Xenia font is ready to be send to those wishing to upgrade (at free).
 
www.anagrafi.com
info@anagrafi.com
fb: Anagrafi fonts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου